Mathjax test

x2

x2

No title on this one

A custom title

Custom title on this one

Error

Default title on this one

Virtual Network#^ca2fbf

Et subnet som man kan kople tjenester til. Da kan de la være å være koplet mot internett, men bare til en "lokal" IP-addresse. Her velger man adresse-space. Man kan bare deployt en VPN Gateway i et virtuelt nettverk.

Header 1

html test#Heading
html test
Pretty link
Pretty link with header

!circleandsquare.excalidraw

Tester
obsidian&logo (2).png

LIST from "🎯 Område/Digital Garden Plugin"

Inline dataview

=this.file.name

Inline dataviewjs

$=dv.paragraph("nei")

dv.header(2, 'Talks');
let pg = dv.current().file.name;
dv.paragraph(pg)

e