Azure Traffic Manager

Bruker DNS for å rute klienter til korrekte IP-adresser.
Når Traffic Manager mottar en DNS request så velger den et tilgjengelig endepunkt å returnere.

Man får altså et domene man kan bruke. Something.trafficmanager.net. Dette domene vil så resolve til det man har satt det opp til å gjøre.

Endepunkter

Det finnes 3 typer endepunkter:

Routing metoder

Det finnes 6 routing metoder

Weighted routing

Om man ønsker å distribuere trafikk over et sett med endepunkter. Jevnt eller basert på vekt.
Vekt er en int fra 1 - 1000. For hver DNS query vil TM velge random mellom tilgjengelige endepunkter. Sannsynligheten for at noe blir valgt er basert på vekten.

Sheet.40Sheet.41Sheet.42Sheet.43Sheet.44Sheet.45Sheet.46Sheet.47Sheet.48Sheet.49Sheet.50Sheet.51Sheet.52Sheet.53Sheet.54Sheet.55Sheet.40Sheet.41Sheet.42Sheet.43Sheet.44Sheet.45Sheet.46Sheet.47Sheet.48Sheet.49Sheet.50Sheet.51Sheet.52Sheet.53Sheet.54Sheet.55Sheet.40Sheet.41Sheet.42Sheet.43Sheet.44Sheet.45Sheet.46Sheet.47Sheet.48Sheet.49Sheet.50Sheet.51Sheet.52Sheet.53Sheet.54Sheet.55

Performance routing

Brukes om man har endepunkter på forskjellige geografiske lokasjoner. TM bestemmer da hvilket endepunkt som brukes basert på et network latency table. TM returnerer det endepunktet som performer best basert på request lokasjonen.

Sheet.40Sheet.41Sheet.42Sheet.43Sheet.44Sheet.45Sheet.46Sheet.47Sheet.48Sheet.49Sheet.50Sheet.51Sheet.52Sheet.53Sheet.54Sheet.55Sheet.40Sheet.41Sheet.42Sheet.43Sheet.44Sheet.45Sheet.46Sheet.47Sheet.48Sheet.49Sheet.50Sheet.51Sheet.52Sheet.53Sheet.54Sheet.55Sheet.40Sheet.41Sheet.42Sheet.43Sheet.44Sheet.45Sheet.46Sheet.47Sheet.48Sheet.49Sheet.50Sheet.51Sheet.52Sheet.53Sheet.54Sheet.55

Geographic routing

Blir rutet basert på hvor DNS spørringen kommer fra. Her bestemmer man eksempelvis at alle fra Europa skal til endepunkt 1, og alle fra Kina skal til endepunkt 2.
geographic

Multivalue routing

Gi tilbake flere friske endepunkter i en enekelt DNS query. Da kan klient gjøre retries på ande endepunkter om en av dem ikke er responsive.

Subnet routing

Her spesifiserer man IP-range som skal rutes hvor. F.eks. at alle fra kontoret skal rutes til en intern versjon av en app. Eller at noen skal få et annet endepunkt dersom de kommer fra en spesifikk ISP.

Priority routing

Har en prioritert liste over endepunkt. Default er at alle sendes til det topp-prioriterte endepunktet. Om dette ikke er tilgjengelig så vil TM rute trafikken til det andre endepunktet etc.

Sheet.40Sheet.41Sheet.42Sheet.43Sheet.44Sheet.45Sheet.46Sheet.47Sheet.48Sheet.49Sheet.50Sheet.51Sheet.52Sheet.53Sheet.54Sheet.55Sheet.40Sheet.41Sheet.42Sheet.43Sheet.44Sheet.45Sheet.46Sheet.47Sheet.48Sheet.49Sheet.50Sheet.51Sheet.52Sheet.53Sheet.54Sheet.55Sheet.40Sheet.41Sheet.42Sheet.43Sheet.44Sheet.45Sheet.46Sheet.47Sheet.48Sheet.49Sheet.50Sheet.51Sheet.52Sheet.53Sheet.54Sheet.55