Azure Cache for Redis

Azure
Docs

Oppførelse ved maks antall nøkler

Azure Cache for Redis requires memory space to store data. It purges keys to free up available memory when necessary. When the used_memory or used_memory_rss values in the INFO command approach the configured maxmemory setting, Azure Cache for Redis starts evicting keys from memory based on cache policy.

You can monitor the number of evicted keys by using the INFO command:
Microsoft docs Redis Data

Bruk "INFO" kommandoen for å finne maxmemory-policy som sier noe om hvordan den behandler data når den når maxmemory.

Default i Azure ser ut til å være 'volatile-lru'. Denne sletter de keysene som blir minst brukt først, men kun dersom de har en expiration date.

Scaling

Man kan scale fritt oppover uten datatap fra standard til standard. Man kan ikke scale nedover fra premium til standard.
Man kan ikke scale nedover uten datatap på tvers av tiers. Men man kan scale fritt innad i premium og i standard