Azure Public IP address

For å kunne kople til noe i Azure basert på IP må man lage en "Public IP adress" ressurs. Dette er bare en IP man lager som kan knytte opp til en ressurs, f.eks. en VPN.