Pasted image 20221218152025.png

Velkommen

Dette er en digital hage. Hagen inneholder notater skrevet i Obsidian. De er krydret med skrivefeil, merkelige formuleringer og rotete struktur.

Noen av linkene leder til tomme sider. Dette kan være fordi notatet enda ikke finnes, eller fordi jeg ikke har publisert notatet.

Denne oversikt-siden er i seg selv et notat, og inneholder linker til andre notater i hagen som kan være nyttige for andre enn meg.

Hagen bruker Obsidian pluginen Digital Garden. En guide til å lage din egen hage ligger her.

Bok-sammendrag

AI og kode

Large Language Models Samleside

Programutvikling

Snippets og cheatsheets

Konferanser