12591_A study desk with a computer on. From behind the c_xl-1024-v1-0.png

Velkommen

Dette er en digital hage. Hagen inneholder notater skrevet i Obsidian. De er krydret med skrivefeil, merkelige formuleringer og rotete struktur.

Noen av linkene leder til tomme sider. Dette kan være fordi notatet enda ikke finnes, eller fordi jeg ikke har publisert notatet.

Denne oversikt-siden er i seg selv et notat, og inneholder linker til andre notater i hagen som kan være nyttige for andre enn meg.

Hagen bruker Obsidian pluginen Digital Garden. En guide til å lage din egen hage ligger her.


🗒️ 5 siste endrede notater

Notat Sist endret
UnJS 2:34 PM - November 28, 2023
DotNet 8 1:53 PM - November 21, 2023
Fem ideer fra Om Friheten 3:54 PM - November 13, 2023
Null sammenligning i C sharp 3:51 PM - November 13, 2023
DotNet MOC 3:47 PM - November 13, 2023

📖 Boksammendrag


👨‍💻 Programutvikling

Foredrag jeg har holdt

🏛️ Arkitektur

🧑‍💻 DotNet

👨‍🎨 UX/UI

🤖 AI

📚 Annet

Snippets og cheatsheets

🎙️ Konferanser