Skriving er ikke produktet av tenking men mediumet man tenker i

Intuitivt virker det som om man først tenker på noe for deretter å bevare den tanken i et notat. Tenkingen skjer først. Deretter, som et resultat av det man tenkte på, produseres noe eksternt for å ta vare på det utenfor hjernen.

Det stemmer nok at frøet for et notat starter i hjernen, men det å tenke på komplekse (og ikke-komplekse) ideer krever at man eksternaliserer stoffet. Det å skrive ned ting drar tankene utav gjørma og lar deg tenke klart og konkret om temaet.
Det hjelper også på å faktisk verifisere at man har forstått et konsept eller ikke. Det er fort gjort å lure seg selv og tro at man har forstått et konsept etter å ha lest om det, helt til man faktisk skal forsøke å forklare det høyt (eller nedskrevet). (Se Transmissionism fungerer ikke)

I How to Take Smart Notes#^richardfeynmanthinking nevnes det en historie om Richard Feynman hvor han har besøk av en historiker på kontoret sitt. Idet historikeren observerer Feynmans notatbøker i hylla utbryter han "fantastiske nedskrivninger av Feynmans tanker". Feynman protesterer: "Nei, dette er ikke nedskrivninger av tankeprosessen min. De er tannkeprosessen min". Til dette svarer historikeren: "Det du mener er vel at arbeidet ble gjort i hodet ditt, men du dokumenterte det i bøkene dine?". "Nei, der ikke dokumentasjon. Det er arbeid. Man må jobb på papir, og dette er det papiret hvor jeg jobbet."

Også fra How to Take Smart Notes#^notemakesciencepossible blir det nevnt et sitat fra vitenskapsmannen Neil Levy: "Notater på papir eller en dataskjerm [...] gjør ikke samtidsfysikk eller andre intelektuelle bestrebelser enklere. De gjør det mulig".

Fra How To Take Smart Notes 10 Principles to Revolutionize your note-taking and writing: "Principle #1: Writing is not the outcome of thinking; it is the medium in which thinking takes place Writing doesn’t begin when we sit down to put one paragraph after another on the screen or page. It begins much, much earlier, as we take notes on the articles or books we read, the podcasts or audiobooks we listen to, and the interesting conversations and life experiences we have."