Tjeneste Design

Hva er det?

En fagretning innen design som har som mål å utvikle brukerrettede og helhetlig tjenester. Altså å ta hensyn til hele løpet og systemet som produktet skal brukes i. Ikke bare systemet isolert sett.

Metodikk

Single Diamond

Single Diamond er en metodikk for å utvikle et produkt i et tjeneste design.
Utifra første øyekast synes jeg den er altfor vag og abstrakt til å ha noe personlig verdi. Men muligens den gir mer mening med konkrete eksempler.
singlediamond.png

Å utvikle en tjeneste består av 3 "områder":

Hvordan disse passer inn i hvert steg av diamanten er illustrert slik:
tjenestedesigninsight.png
tjenestedesigndesign.png
tjenestedesignimplementation.png

Hver av disse områdene har også en del teknikker og metoder knyttet til seg. Disse er listet under.

Innsikt

journey  
 title "My working day"
 section "Go to work"  
 Make tea:5:Me  
 Go upstairs:3:Me  
 Do work:1:Me, Cat  
 section Go home  
 Go downstairs:5:Me  
 Sit down:5:Me

userjourney.png

Design

userjourneydelta.png

Implementasjon