Verktøy former vår tankemåte

Verktøyene vi velger å bruke former hvordan vi tenker. Å bruke Obsidian for å skrive er helt annerledes enn å bruke Word. Hjernen tenker ikke lineært, og det støtter Obsidian opp om ved å la deg gå inn i digresjoner og tangenter ved å gjøre det trivielt å lage en ny link til en side. Word er begrensende fordi man tvinges inn i en linær tenkemåte som igjen hindrer kreativitet.

Relaterte notater:
Obsidian er en ITE