Integrated Thinking Environment

På samme måte som IntelliJ og Visual Studio er programmer som tilbyr et helt "miljø" for å programmere, kan vi tenke oss at moderne notat-apper kan fungere som et "Integrated Thinking Environment". (Se Obsidian er en ITE). De tilbyr et miljø hvor man kan tenke klart og uten hindringer. Grunnen til at det er et "tenke-miljø" og ikke "skrive-miljø" er at Skriving er ikke produktet av tenking men mediumet man tenker i. Verktøy former vår tankemåte og programmer som Word kan ikke sies å være et ITE. Det er et verktøy som fremmer lineær tekst, ikke rotete tangenter og digresjoner som faktisk tenkning produserer.

Hva kjennetegner et "Integrated Thinking Envrionment"?
Hvorfor er denne kategoriseringen nyttig?
#state/develop