Mapper er eksklusive av natur

Mapper per definisjon eksklusive. Det som menes med dette er at ofte vil et notat passe i mange forskjellige kontektser og kategorier.
Det å plasssere det i en mappe tvinger en til å bare tenke på noe i den konteksten man originalt tenkte på det. Det begrenser hvordan man tenker på ideer. Verktøy former vår tankemåte, og mapper er en begrensning i tankemåten. I visse kontekster er dette en fordel, f.eks. når man ønsker å kategorisere spesifikke prosjekter og tekster som bloggposter eller notater om et prosjekt. Men om man skriver ide-notater ønsker man ikke å begrense seg til eksklusive kategorier. Dette gjelder også når man skriver dokumentasjon. Man vil finne dokumentasjon i den konteksten man trenger det i. (Se Dokumententasjon bør være kontekst-drevet)