Hjernen tenker ikke lineært

Hjernen er ikke en linær tenker. Den er full av digresjoner og hopp. Om man også aksepterer Skriving er ikke produktet av tenking men mediumet man tenker i så er tradisjonelle tekstredigerings programmer, som Word, forferdelige verktøy å tenke i. De tvinger oss inn i lineære tanker, og har kun klønete funksjonalitet, som kommentarer i dokumentet, for å fange en digresjon. Notat-apper med støtte for å lage notater som man kan linke mellom er mye bedre for å kunne følge de veiene hjernen naturlig tar og utforske ideeer etterhvert som man fatter interesse for dem.

Ted Nelson beskriver det slik:

The ideas were constantly trying to escape. What is a parenthesis but an idea trying to escape? What is a footnote but an idea that tried — that jumped off the cliff? [...]
Because paper enforces single sequence, and there is no room for digression, it imposes a particular kind of order through the very nature of the structure. - Ted Nelson, Kilde