Maps of Content

Et konsept introdusert av Nick Milo. Dette er et notat i Obisidan som linker til notater rundt et tema eller prosjekt.
En konkret, moderne implemantasjon av indeks-notater i Zettelkasten-systemet.

Dette brukes istedet for mapper. Som vi vet: Mapper er eksklusive av natur. Å heller bruke Maps of Content, eller MOC, gjør at man kan plassere en idé flere steder hvor den passer inn, og ikke være begrenset til kun én kategori eller sammenheng.