LYT Framework

LYT står for "Linking Your Thinking" og er et Personal Knowledge Management system laget av Nick Milo som baserer seg på å bruke linker for å bygge opp kunnskapsdatabasen. I stedet for å bruke mapper, slik som i PARA så gjøres mye av organiseringen i Maps of Content.

En mappe er en struktur som føles nødvendig fordi det er den naturlige organisasjonsmetoden å implementere i notat-software. Men datamaskiner lar oss organisere smartere og mer likt hvordan hjernen organiserer ideer. Hjernen tenker ikke lineært, så er det å ta i bruk linker mellom notatene mer likt slik som vi faktisk tenker.

Der mapper skinner er i helt klare områder som bilder, folk/mennesker, utviklerverktøy, sitater osv. Altså strukturerte dokumenter og "ansvarsområder". Mapper er per definisjon eksklusive. Dersom noe legges der kan det ikke legges noen andre steder. I tillegg gjør det det vanskeligere å tenke Tverrfaglig og dermed hindrer en ifra å se interessante og originale sammenhenger.

Prosjekter er også fint å ha en egen mappe for, da man skal kunne kaste alt inn der over den tidslinjen prosjektet varer. Så kan man på ved prosjektslutt dra ut den infoen man ønsker å ta vare på for videre bruk.

Noen mener løsningen på mappe-problemet er tags. Men som beskrevet i Tagging Is Broken, er ikke dette noen god løsning; man bruker ikke lokasjons-minne sitt (se Melodisk minne er ekstremt effektivt) og det er fort gjort å ikke huske hvilken tag som gjelder for hva når man etterhvert har mange.