Virtual Network Peering

Azure

VN Peering er det å kople sammen to VNet slik at de kan kommunisere, uten at de må eksponeres til internett.

Fordeler

All trafikk går gjennom Azure. Betyr at connection alltid er privat og får high bandwidth og lav latency.

VNP typer

Peering connection må lages i begge nettverkene for at de skal kunne snakke med hverandre. Dette kalles Reciprocal connections.

Man kan også connecte to VNet på forskjellige subscriptions. Da må man ha admin rettigheter (Network Contributor rollen) begge steder for å kunne sette det opp begge veier.

Man kan ikke snakke med naboene til sine naboer ved en peering. Kun de som har en direkte peering kan snakkes med. Om man ønsker å faktisk bruke et VN som et "transit point" kan man bruke Gateway transit. Da slipper man å lage Virtual network gateway for alle de virtuelle nettverkene en har. Da konfigurerer man et enkelt nettverk til å være et hub nettverk.

Overlappende addresser

Man kan ikke peere to VNet sammen om de har overlappende addresse space.

Alternativer

Peering er den minste komplekse måten å kople sammen VNets. Men man kan selvsagt også kople dem sammen ved å bruke VPN gateway. Men dette fører til høyere latency.