VPN Gateway og VNet peerings

Scenario: Man har 2 VNet, A og B, og har en Virtual Network Peering mellom dem. VNet A har en point-to-site VPN Gateway. Dvs. at "dingser" kan kople seg til VNet A.

"Dingser" som kopler seg til gatewayen kan ikke kople seg til greier i VNet B, til tross for peeringen. For at dette skal være mulig må VNet A har "Allow gateway transit" skrudd på og VNet B må ha "Use remote gateways" skrudd på.
Et VNet kan bare ha én gateway. Så om man har skrudd på dette for B, kan den ikke ha sin egen dedikerte VPN Gateway.

Andre eksempler på Point-to-site Gateway konfigurasjoner er tilgjengelig her

Kilde