Virtual network gateway

Azure

Dette er en gateway som ruter trafikk mellom det virtuelle nettverket i Azure, og on-premisses nettverket, eventuelt andre virtuelle nettverk. Denne kan da f.eks. rute pakker fra sitt virtuelle nettverk til et annet som ligger i Azure, eventuelt til et on-premises nettverk. Alle pakkene går innom her for å komme seg ut av det virtuelle nettverket. Dersom det skal videre til on-premises så skal det sendes videre til en Local Network gateway.

graph TD
	Inside((Virtual network devices)) --> |To the internet|A
	A[Virtual Network Gateway A] --> LNG[Local Network Gateway]
	A --> B[Virtual Network Gateway B]
	A --> Internet((Internettet))