Local network gateway

Azure

Dette er en network gateway, altså et sted man kan rute trafikk ut av nettverket, som peker til et sted på internett. I forbindelse med VPN vil dette være det stedet hvor all trafikk fra Azure nettverket drar til for å nå on-premises nettverket. Her spesifiserer man IPen til on-premises nettverket sin VPN dings. Denne kopler man opp med en Connection til sitt GatewaySubnet, mer presist en Virtual network gateway.