Notat-hage

Notat-hage er en Konsept Knagg for metaforen "Digital garden" (se Evernote er for bibliotekarer, Obsidian er for gartnere, Notion er for arkitekter#Obsidian) som ofte brukes som en beskrivelse av hva man produserer dersom man bruker nettverks-notater med Obsidian eller Roam.

De vil typisk være nærmere det internett var i starten, hvor ikke alle nettsider ser ut til å bruke den samme malen, slik som idag, men hvor de hadde personlighet og originalitet.