Konsept Knagg

Concept Handle (oversatt til Konsept Knagg av meg) er et uttrykk laget av Scott Alexander. Det er et lett-å-huske ord som skal omfange en kompleks og abstrakt ide eller tema. Eksempler hentet herfra: "Prisoners dilemma", "Overton window". Et eget eksempel er mitt og samboerens prosjekt 📖 Ordboka. Det inneholder ord for ideer og konsepter som vi begge har en anelse om hva dreier seg om, men som er mye enklere å både snakke om og tenke rundt når man har et konkret ord eller uttrykk som enkelt fanger hele ideen. Det er en snarvei til klarere tenking og felles forståelse.

Man kan argumentere for at de fleste ord er dette, da alle ord presenterer en abstrakt ide. Ordet "bord" fanger den abstrakte ideen om et bord, uten å vise til et konkret bord. Vi vet at noe er et bord, uten å ha sett akkurat dette bordet før. (Typisk et problem som tradisjonelt sett er vanskelig å knekke i Kunstig Intelligens)

Dette bør gjenspeiles i notater i et Personal Knowledge Management system. Titlene bør klare å fange konseptet, som notatet så utdyper. Dette betyr ikke at titlene skal være ett ord. Man burde faktisk ha titler som et helt uttrykk eller setning slik at man lettere klarer å laste inn konseptet i hjernen ved senere tidspunkt. Dette er en viktig del av å lage Evergreen Notes.