GatewaySubnet

Azure

Et Virtual Network har ikke i seg selv noen adresser. For å kunne ha adresser må man lage et subnet. Dette er bare et adressespace. Om man bruker dette til VPN gateway så kan det ikke brukes i noen andre tjenester. Azure anbefaler å ha minimum en /27 adresse maske for fremtidig vekst.

Disse adressene er de man kan nå fra on-premises, eller andre azure ressurser i samme nettverk.

Når man laget et subnet som skal brukes som gateway så er man NØDT til å kalle det GatewaySubnet. Det er slik Azure finner det, og deployer gateway ressursene.

Etter mye graving ser det ut til at svaret på hva det gjør er her:

We have a gateway service that we run to enable cross-premises connectivity. We need 2 IP addresses from your routing domain for us to enable routing between your premises and the cloud. We require you to specify at least a /29 subnet from which we can pick IP addresses for setting up routes.[...]

Ergo, drit i hva det betyr. Man må bare sette det opp med anbefalt maske, og la det ligge. Dette adressespacet kan ikke brukes til noe annet.