Cohesion

Kontrasten til Coupling. Beskriver i hvilken grad elementene i en modul hører sammen. Det er ikke en eksakt målestokk og blir ofte målet som "høy" eller "lav" cohesion. Man vil som regel ha høy cohesion i software, da dette fører til at alt som hører til et visst domene eller funksjon ligger samme sted. Dermed oppnår man loose coupling. Altså at det er lite avhengigheter på tvers av modulene. Dette gjør det lettere å vedlikeholde senere, ettersom det er mindre kaos og dermed færre potensielle sideeffekter ved en endring. Det er også lettere å lese og forstå koden, da det er mye mer oversiktlig og "ryddig".

Eks:
164BBB74-D959-49AF-B8B6-239114F64C87.png