Atomiske Notater

Atomiske notater skal fange ett konsept klart, men det skal også fange helheten av den tingen. Om man deler notater for mye opp er det vanskelig å skape koplinger mellom ting, da man ofte vil kople til et konsept, uten å måtte kople til mange små.

Man kan se på notater som et API. Blant annet at Notat titler er et API. Man vil ha seperation of concerns slik at man kan gjenbruke dem forskjellige steder. Men om man fragmenterer for mye får man et Cohesion problem. Man vil altså kunne forstå ett enkelt konsept utifra å kun lese dette notatet. Om man vil dykke dypere på teamer og begreper presentert i notatet kan man det. Men man skal ikke måtte gjøre det for å dra ut nytteverdi fra notatet. Det bør også være slik at Atomiske notater burde alltid være skrevet med egne ord.

Ressurser

https://notes.andymatuschak.org/z4Rrmh17vMBbauEGnFPTZSK3UmdsGExLRfZz1