Coupling

Kontrast til Cohesion. Loose coupling betyr ofte høy cohesion. Lav cohesion betyr høy coupling. God kode har som regel loose coupling. Loose coupling betyr at moduler i kode ikke har mye avhengigheter av hverandre. Dermed kan en endre noe et sted uten at det har mye sideeffekter. Det er også lettere å lese koden.

Eks:
F8579518-B99B-4363-A5A4-26F607D29E3E.png