FQDN

Et fully qualified domain name

I praksis bare et vanlig domenenavn. Popenget er at hele domenenavnet er med.
En dings med myhost i foreldre domene example.com har FQDN myhost.example.com.