The Overton Window

Politikk MOC
Kom først over konseptet i Tim Urban sin serie om The American Brain.
Det er det vinduet med meninger som er akseptable i mainstreamen i en gitt tid. F.eks. var homofilt ekteskap lenge utenfor overton vinduet, og var ikke noe man snakket om i avisene som noe man skulle gjøre lovlig. Men ved at aktivister snakket om det og det gjorde sitt inntog i større og større grad hos "vanlige" folk ble det etterhvert akspetert som noe man faktisk kunne debattere og snakke om i den offentlige debatten, før det til slutt ble lovlig. Å flytte overton vinduet er å starte veien til å endre lovligheten av noe.