Shiny Object Syndrome

Shiny Object Syndrome

Fenomen som beskriver hvordan man kan ha en tendens til å fokusere all oppmerksomhet og energi på noe som er nytt og trendy, men erstatte det så snart noe nytt dukker opp.

I teknologi kan dette føre til at man bruker en ny og lovende teknologi for å bygge noe, men ender opp med å måtte vedlikeholde dette i mange år fremover med et meget begrenset utvalg av ressurser som kjenner teknologien godt.