Mikrotjenester kjøper deg muligheter

Microservices

Microservices buy you options

Buy impliserer en kostnad.

Om man bruker microtjenester har man mulighet til å bruke flere forskjellige teknologier i de forskjellige tjenestene. Man kan velge språk, database, plattform som passer for hver enkelt mikrotjeneste. Fordelen med dette er åpenbar: Man har mulighet til å prøve forskjellige greier, og kan velge det som er optimalt for domene mikrotjenesten skal operere i. Ulempen er at man må ha kompetanse på tvers av teknologiene. Muligens må man ha flere lisenser på de forskjellige databasene. Flere tjenester betyr også mer administrering.

Man kjøper seg flere muligheter ved å velge mikrotjenester. Å kjøpe seg flere muligheter koster penger og ressurser. Man kan gå i Shiny Object Syndrome fella. Men man kan også ha flere teams med hver sin ekspertise som får brukt sin kompetanse og likevel jobbe på samme løsning ved at mikrotjenestene deres snakker sammen til tross for helt forskjellige stack.