Jo flere som er med på Brainstorming, jo verre

Det viser seg at jo flere mennesker man er i et brainstorming møte, jo dårligere ideer har man og jo mindre temaer og emner er man innom.

Kilde

Mullen, Johnson, and Salas 1991