Inspieresting

Inspierseting er et ord som jeg først kom over i artikkelen What Was the TED Talk. Det beskriver fenomenet hvor innhold virker smart, personlig og lite selvhøytidlig, med et mål om å se optimisktisk på verden og komme med løsninger på utfordringer menneskeheten møter. Det er altså interessant og inspirerende. Eksempler er Alaid de Botton, This American Life og TED talks. I artikkelen pekes dette på som innhold som gjør at man føler en optimisme om verden, men som lukker øynene for hvordan verden virkelig er, og som fører til at man istedenfor å gjøre noe med utfordringene våre, nøyer oss med at de "noen" der ute har løsningen og skal fikse det. Men dette skjer sjelden.
Relevant eksempel er Bill Gates' TED talk fra noen år tilbake om at vi burde klargjøre oss for en pandemi, fordi vi er ikke klare. Når pandemien kom noen år senere, hvor vi hadde tid på å gjøre noe med det, kom det helt uforbredt på oss.