IOptions

IOptions<T>
IOptions vil laste appsettings på starten av livstiden til appen. Dermed vil ikke endringer i appsettings.json bli reflektert før en restarter appen. Til forkjell fra IOptionsSnapshot