IOptionsSnapshot

IOptionsSnapshot vil alltid hente nåværende verdi av appsettings.json. Dermed kan man endre settings under runtime, og dette vil da reflekteres i koden også. I motsetining til IOptions