CSharp HTTP Client

DotNet MOC

DotNet Core

Resilient HTTP requests

Å bruke HttpClient feil kan føre til Socket Exception. I .NET Framework o.l. vil default konstruktøren til HTTPClient lage en ny CSharp Http Message handler, som er den som styrer sockets. Når man er ferdig med en http klient blir ikke socketen umiddelbart sluppet og dermed får man SocketException errors.

F.o.m. Dotnet Core 2.1 har man et IHttpClientFactory interface, som brukes sammen med Dependency Injection til å handle HttpClients, oe HttpMessageHandler og lukke sockets på riktig måte.

CSharp Http Message handler