Watch in linux

Følg med på endringer av en kommando i linux

watch -d -n 5 az network vnet-gateway list --output table