SQL Login

Created: Mar 17, 2021 11:21 AM
Tags: SQL

I kontekst av server

Legg bruker til på server

CREATE LOGIN username with PASSWORD='abc'

I kontekst av database

Lag bruker til database

CREATE USER username FOR LOGIN username;

Gi permissions til database

ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER username;