Backstage

Open source verktøy fra Spotify som lar teams shippe mikrotjenester med mye av den infrastrukturelle kompleksiteten fjernet.

Link: https://backstage.io