Ved sikkerhetshull må alle mikrotjenester patches

Microservices

Dersom det oppdages et sikkerhetshull i et bibliotek (som Log4J) som brukes av en haug med mikrotjenester må dette biblioteket patches på samtlige tjenester, og deployes. Dette kan være utfordrende om man har hundrevis elle tusenvis av tjenester.