Reactive Mobile Apps (or Rx.Net)

Update Conference 2021

Enumerable.Range(0,5).Select(x=>new Thing())

Lag en event stream ved å kalle .ToObservable() på en IEnumerable.

Observables gir oss litt mer enn det et vanlig event gir oss.
I tillegg til å fange opp events kan man handle exceptions og at en Observable er ferdig.

.Subscript(
	update => {},
	exception => {},
	()=>{/* Finished. Dispose this */}
)

Observables kan også bruke LINQ.

someObservable.Where(x=>x.Age >25).Subscribe()

Husk å dispose en observable når man er ferdig, hvis ikke blir det minnelekasje.

Acavache fungerer bra sammen med observable mønsteret. Det er en database til bruk på desktop og mobil, og kan brukes til å f.eks. prøve å hente noe fra et API et sted, men vil returnere det siste den har i cachen først, også når den får svar fra tjenesten oppdatere med en ny verdi til de som subscriber.