Pyramideprinsippet

Pyramideprinsippet er en metode for å strukturere et argumenter. Enten for å skjerpe egen tankegang rundt et tema, eller for å presentere/argumentere for/mot en idé for andre.

Heis-testen

Klarer du å formidle hovedbudskapet på 30 sekunder? Om man tar i bruk denne metoden så kan den hjelpe med å få til dette.

Hva er det

Man tegner ned argumentasjonen sin for et utsagn ved hjelp av en pyramidestruktur. Eksempel:
Pyramideprinsippet Nordpolen.png

Hver node hviler på minst to andre.

Man kan starte enten fra bunnen av, eller fra toppen. Når man beveger seg så synteserer man informasjon. Dvs. abstraherer hva boksene under nødvendigvis resulterer i. Hva så? Om man beveger seg nedover handler det om kommunkasjon, eller hvorfor vi påstår noe. "Hva? Hvorfor? Hvordan?".

Pyramide egenskaper.png

Sammendrag vs Syntese

Sammendrag og syntese av et sett med fakta er to forskjellige ting. Eksempelvis:

graph BT;
Fakta(FAKTA: Per eier en villa. Per eier en Porsche. Per har ingen gjeld.)
Sammendrag(SAMMENDRAG: Per eier en villa og en Porsche, men har ingen gjeld.)
Syntese(SYNTESE: Per er rik)
Fakta-->Syntese
Fakta-->Sammendrag

MECE

En pyramide bør være MECE, Mutually Exclusive og Collectively Exhaustive, som kan oversettes til Ingen overlapp og ingen gap. Dvs. ikke si det samme to steder, og ikke glem noe viktig. Om det var et venn-diagram ville alle sirkelene vært inntil hverandre uten å overlappe.
Eksempel på en pyramide hvor det er overlapp:

graph TB;
IS(Iskrem er nais)
Godt(Iskrem smaker godt)
Endorfiner(Iskrem frigir endorfiner)
IS-->Godt
IS-->Endorfiner

Her overlapper de to underliggende argumentene. I tillegg nevnes det ikke noe om at iskrem kjøler deg ned, som er et gap. En opprydning ville sett slik ut

graph TB;
IS(Iskrem er nais)
Godt(Iskrem smaker godt)
Kaldt(Iskrem er kaldt)
Kjøler(Iskrem kjøer deg ned på en varm sommerdag)
Endorfiner(Iskrem frigir endrofiner)
Eks1(...)
Eks2(...)
IS-->Godt
IS-->Kjøler
Kjøler-->Kaldt
Kjøler-->Eks1
Godt-->Eks2
Godt-->Endorfiner

Presentasjonsteknikk

Et retorisk grep fra Aristoteles:

Si hva du skal si
Si det
Si hva du har sagt

Man kan bruke pyramiden for å strukturere presentasjoner på følgende vis:
Fra pyramide til presentasjon.png