Når skal man bruke memoization i React hooks

Ikke bruk useCallback og useMemo som utganspunkt. Bruk det dersom det blir behov for optimalisering. Å legge det til i starten fører bare til unødvendig kompleksitet. Koden blir vasnkeligere å lese, og det er lettere å gjøre feil i dependency arrayet.

AHA - Avoid Hasty Abstraction

Kilde: https://kentcdodds.com/blog/usememo-and-usecallback