Mikrotjenester legger til rette for autonome team

Microservices

Mikrotjenester er en implementasjonsdetalj. De administrative delene av et prosjekt bryr seg ikke med hvordan man implementerer produktet. Hva er argumentasjonen for å bruke mikrotjenester om man skal overbevise de som lager budsjettene?

Organisasjonens autonomi blir bedre. (Autonomi er en av Motivasjonens Tre Grunnsteiner). Man kan jobbe hver for seg uten og måtte forholde seg til de andre på teamet og avvente avklaringer på tvers av team. Å ta en oppgave fra start til slutt er altså mye kjappere, og man barberer bort mye av context-switchingen som er forbundet med ikke-autonome team.