Mikrotjenester bør versjoneres semantisk

Mikrotjenester bør versjoneres semantisk

Om man ser seg nødt til å vedlikeholde flere versjoner av en mikrotjeneste bør man ikke deploye 2 forskjellige instanser av denne mikrotjenesten. Dette vil føre til høyere kostnad (flere instanser), data-kompatibilitet på tvers av to versjoner og bug-fiksing to steder.

Istedet bør man bruke semantisk versjonering. Dvs at både v1 og v2 ligger i samme kodebase, og i samme instanse. Da unngår man problemene over. Man kan versjonere semantisk på flere måter men Endepunkter bør versjoneres i header.