Logging i mikrotjenester bør aggregeres

Microservices

Om man har en mikrotjeneste-arkitektur bør all logging aggreggeres på tvers av tjenestene til en sentral loggetjeneste. Dette henger sammen med at Monitorering av mikrotjenester er komplekst. Det vil være tidkrevende å manuelt gå innom hver tjeneste for å bygge seg opp et bildet over hvordan et "helt" kall ser ut. I tillegg bør man fra starten av introdusere en korrelasjons-id slik at man enkelt kan hente ut hele ruten til én request.