KQL

Azure
KQL, eller Kusto Query Language, er språket som bli brukt av Azure for å spørre på data i Application Insights og andre lignende ressurser, som i Azure Resource Graph.

Oversikt med tutorials o.l. finnes her: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/logs/log-query-overview