IPsec

En gruppe med protokoller som brukes for å sette opp krypterte koplinger mellom dingser.
Det er selve IP-pakkene som blir kryptert. Brukes ofte i forbindelse med VPN. Det finnes også andre VPN protokoller som SSL/TLS. Denne opererer på et annet lag enn IP laget.

IPsec tunnel mode

... krypterer ikke bare dataene, men også selve IP-headeren! IPSec legger på en ny IP header som forteller rutere hvor pakken skal rutes. Når enden av tunnellen nås, dekrypteres IP headerene, og pakken levers til destinasjonen.

IPsec transport mode

...krypterer bare dataene, ikke IP-headeren. Dermed er ikke den endelige destinasjonen hemmeligholdt.

Default PORT er 500.