Hexagonal Architecture

Arkitektur mønster. Mye det samme som Clean Architecture. Hovedforskjellen er den mentale modellen. Clean Architecture presenteres som flere sirkler, mens hexagonal architecture er visualisert som et hexagon.