Function orchestration

Update Conference 2021

Function orchestration

   		list.Add(await InvokeFunction("Resize"))
   		list.Add(await InvokeFunction("Resize"))
   		list.Add(await InvokeFunction("Resize"))

Gjør Dette

			list.Add(InvokeFunction("Resize"))
			list.Add(InvokeFunction("Resize"))
			await Task.WhenAll(list);

Dette vil føre til at man kjører alle disse funksjonene i paralell, og siden dette er azure funksjoner så kan vi i praksis kjøre tusenvis av slike prosesser i parrallel. Dette er FanOut/FanIn

flowchart LR;
		Etc(...)
		Function1(Funciton1)
		Function2(Funciton2)
		Function3(Funciton3)
		FunctionN(FuncitonN)
		Start(Orchestrator)-->Function1
		Start(Orchestrator)-->Function2
		Start(Orchestrator)-->Function3
		Start(Orchestrator)-->Etc
		Start(Orchestrator)-->FunctionN
		Function1-->Slutt(Orchestrator)
		Function2-->Slutt(Orchestrator)
		Function3-->Slutt(Orchestrator)
		Etc-->Slutt(Orchestrator)
		FunctionN-->Slutt(Orchestrator)