Front Door

Azure Front Door

Til forskjell fra Application Gateway trenger front door en public adresse å knyttes til. I.e. man kan ikke knytte den til en privat ip-adresse i et VNet. Det er mulig å ha front door som public access point, og ha en application gateway bak der igjen som distributerer requests mellom private backend servere.