Dynamisk Routing

Når man bruker en routing-protokoll for å dynamisk velge hvilken vei pakker skal gå. Dette skjer automatisk uten at man trenger å spesifisere noe i nettverket.