Comet

DotNet MOC

Comet

GitHub

Et Model View Update rammeverk i dotnet som lar deg skrive UI i C# der viewet reagerer på endring i modellen din. Samme pattern som react og vue har idag.