CSharp Partial Class

DotNet MOC

Docs

public partial class Employee
{
  public void DoWork()
  {
  }
}

public partial class Employee
{
  public void GoToLunch()
  {
  }
}

Man kan splitte en klasse opp i flere deler. Når den kompilerer vil den kombineres til en klasse. Dette er nyttig dersom man vil